...
...
...
...
...
...

การประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ เข้ารับการตรวจประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบสุดท้าย) (วันที่ 25 กรกฎาคม 2566) เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้รับเกียรติจากนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ในการประเมินการคัดเลือกประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 (รอบสุดท้าย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยนายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน “ห้วย ฮัก รักษ์ แปะ” โอกาสนี้ นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย พร้อมสนับสนุนการดำเนินการในโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวฯ ในการตรวจประเมินครั้งนี้