...
...
...
...
...
...

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ช่องทางการติดต่อคณะผู้บริหารฯ โทร.053032128-9 ต่อ 19

 

นายพันธ์ศักดิ์  แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ
เบอร์ติดต่อ 081-6963953
 

                                                          
              นายจตุรพร  ปินตาอินทร์            นายอรรถพล  กันทาคำ                  นายทอน  แสนสิงห์                   นายประสิทธิ์  สาคร
                 รองนายกเทศมนตรีฯ                 รองนายกเทศมนตรีฯ                     เลขานุการนายกฯ                     ที่ปรึกษานายกฯ
                 โทร. 093-2533834               โทร. 093-1305556                  โทร. 089-8548209              โทร. 089-9555134