...
...
...
...
...
...

ติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

ที่อยู่ : 141 หมู่ 8, ถนนเชียงใหม่-ฮอด, ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่, 50240
เบอร์โทรศัพท์ : 053 032 128-9
เบอร์โทรสาร : 053 032 129
อีเมล์ : banpaemunicipality@gmail.com