...
...
...
...
...
...

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารท้องถิ่นที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทเทศบาลตำบล ประเภททั่วไป

ตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการคัดเลือกเป็นจำนวนมาก 

 

โดยในวันนี้ (31 สิงหาคม 2566) คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลปรากฏว่า เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้รับการคัดเลือกประเภทเทศบาลตำบล ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย เงินรางวัล 800,000 บาท 

 

นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นปีแรก จึงขอขอบคุณทุกพลัง ทุกความร่วมมือ ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมท้องถิ่น

 

ดูประกาศ...ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ได้ทาง https://drive.google.com/.../15LqOiZNf9LUEAtkLbbvJr1.../view