...
...
...
...
...
...

โครงการส่งเสริมการผลิต บริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ปุ๋ยหมักรักษ์โลก

วันที่​ 17​ มิ.ย.2567​ เวลา​ 13.00​ น. นายพันธ์ศักดิ์​ แก้วสุดใจ​ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ​ มอบหมายให้​ นักวิชาการเกษตร​ พร้อมเจ้าหน้าที่​​ สำนักปลัด​ เทศบาลตำบลบ้านแปะ​ อบรมปฏิบัติการ​ โครงการ​ ส่งเสริมการผลิต​ บริโภค​ และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​ ภายใต้แนวคิด​ ปุ๋ยหมักรักษ์โลก​ ให้แก่​ บุคลากร​ นักเรียน​ ผู้ปกครอง​ และอาสาสมัครท้องถิ่น​รักษ์โลก​ ณ​ โรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ​ 1 เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านแปะ เป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้มีจำนวนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ ขยะมูลฝอยในครัวเรือนปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน ประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ประสบปัญหาจากหมอกควัน Pm2.5 มลพิษในอากาศเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงขั้นวิกฤติจนต้องประกาศเป็นจังหวัดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาหลักเกิดจากการเผาป่า และรองลงมาคือการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และขยะมูลฝอยในครัวเรือน การแก้ปัญหาที่ทำอยู่คือการรณรงค์ไม่ให้เผาป่า เผาขยะจากชุมชนต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงผลดี ผลเสีย และหลีกเลี่ยงการเผาแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์