...
...
...
...
...
...

เทศบาลตำบลบ้านแปะร่วมใจรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ มอบหมายให้ นายอรรถพล กันทาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ พร้อมหัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกิจกรรม #เทศบาลตำบลบ้านแปะร่วมใจรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ #ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแปะ