...
...
...
...
...
...

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมหน้าเทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง