...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1 ประจำ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1 ประจำ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง