...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง