...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง