...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง