...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง