...
...
...
...
...
...

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารท้องถิ่นที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารท้องถิ่นที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทเทศบาลตำบล ประเภททั่วไป

 

ประกาศ...ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566????????????????

https://drive.google.com/.../15LqOiZNf9LUEAtkLbbvJr1.../view